ไทยเทคโทนิค ; THAITECTONIC

บทความ

ความสามารถของ JAN 5654W

02-01-2565 06:32:13น.

JAN 5654W : เป็นหลอดเพนโทด (PENTODE TUBES) เกรดหลอดทหาร ผลิตในอเมริกาแบบวินเทจ นั่นคือท่อมีความทนทานพร้อมการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น และการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดระดับเสียง ซึ่งสามารถนำมาทดแทนหลอด 7-pin 6J1 / 6m1 / EF95 / 403A / 6AK5 / 403B / CV4010 เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

ความสามารถของ JAN 5654W

- รายละเอียดและความละเอียดของเสียงที่ดีขึ้น

- ประสิทธิภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกช่วงเสียง - เบส กลาง และเสียงแหลม

- เวทีเสียงและการแยกเสียงที่ดีขึ้น

- คุณภาพเสียงโดยรวมดีขึ้น

- คุณจะได้รับประสบการณ์การฟังที่ดียิ่งขึ้นจากเครื่องขยายเสียงของคุณ

ที่มา : 

http://www.thaitectonic.com/products_detail/view/7570495

http://www.thaitectonic.com/products_detail/view/7572248


ขอแสดงความนับถือ

ไทยเทคโทนิค ; THAITECTONIC